Additional menu

It webbeheer hat grutte problemen mei FB

  • Facebook

As webeheerder kin ik sount in pear dagen net mear op Facebook komme, dit probleem skynt by in protte gebrukers foar te kommen, is der in “techneut” dy’t de oplossing wit, want dit is wol hiel lestich.
De cookies bin al wol 20 kear wist, mar dat bringt ek net de oplossing.

X