Additional menu

Keatskamp 2022

  • 0418a8bf-d5eb-493e-97eb-ffe276d93387

Fanôf no kinne jimme jim opjaan foar it keatskamp 2022!Dit jier mei tema Keats Olympics! We meitsje der wer in moaie dei fan mei spúltsjes, gesellich ite en fansels keatse!Foar fragen kist terjochte by keatskamp@kfeasterein.nl

Sjoch foar de opjefte op kfeasterein.nl

X