Additional menu

Keningspartij

  Maandag 27 april wordt de tweede Keningspartij gehouden.

  `s Morgens om 10.15 staat de koffie met wat erbij klaar.
  Alle leden van de kaatsvereniging kunnen meedoen, van kabouter tot supersenior.
  Als er voldoende opgave is, dan komt er ook een categorie met de zachte bal.
  Afhankelijk van de deelname zal geprobeerd worden dat een ieder op haar/zijn nivo kan kaatsen.
  Opgave tot 23 april 20.00 via de website van KF Wommels .
  Rond het veld wordt nog een en ander georganiseerd, zodat het een gezellige dag kan worden.
  De dag staat in het kader van ‘Keningsdei’.

  Dus haal de oranje outfit maar te voorschijn!.
  Voor het jeugdlid met de meest creatieve outfit is hiervoor een speciaal prijs.

  Bij voldoende opgave wordt er in de vrouwen categorie ook met een zachte bal gekaatst.
  Bij onvoldoende opgave kaatsen de vrouwen met de mannen.

  X