Additional menu

Kom nei Wommels.

  • muorrekeatsen

Mourrekeatsen mei ‘Kom nei Wommels’
Kommende snein fynt op de terp, wer it evenemint ‘Kom nei Wommels’ plak. Dit jier is it thema: Kom nei Wommels, kom yn beweging! Hjirom sille der ferskeidene sportaktiviteiten plak fyne, dus der sil fansels ek keatst wurde!
Speciaal foar dit evenemint sil der om 16.00 in mobielekeatsmourre op de terp stean. Hjir sil om 16.00 in demo fan it mourrekeatsen (ek wol One Wall Handball) plak fyne troch echte wraldtoppers! Lieket it dei ek leuk om te mourrekeatsen of bist gewoan hiel beneid wat dit ynhald? Kom dan nei Wommels op 3 juni!!

X