Additional menu

‘kommisje de takomst fan de Freule’

    Het is het bestuur gelukt, zoals op de neiiersfergadering van de KF is toegezegd, een commissie samen te stellen die verder onderzoek zal doen naar een mogelijke opsplitsing van de KF en de Freule.

    Het bestuur is nu bezig een opdrachtomschrijving te maken om duidelijk aan te geven welke opdracht de commissie meekrijgt.

    Op 6 januari komt het bestuur van de KF en de commissieleden bij elkaar en zal formeel de opdracht aan de ‘kommisje de takomst fan de Freule’ worden verstrekt.

    Hierna zal meer informatie over deze commissie en haar taak op deze site te lezen zijn.

    X