Additional menu

Kompetysjekeatsen (5)

  De animo wie wer bêst genoag, mei dit kear ek in frouljuswedstriid.

  Sanne Jorritsma             5 – 4                      Sietske Faber

  Djoeke Eringa                6 – 4                      Amarins Wiersma

  Klik op “lês mear” foar de oare útslagen.

  ————————————————————————-

  Durk Klijnsma                  1 – 5                      Jelle de Vries

  Jelle Wiersma                  4 – 6                      Eeltje Postma

  Gerrit Postma                                               Johan Delfsma

  ——————————————————————–

  Jeroen Brouwer              5 – 5                    Jan de Vries

  Johan Bos                      6 – 2                    Pieter Vellinga

  Wouter Jan Postma                                    Jeen Houtsma

  It klassemint stjit by ynformaasje, ûnder kompetysjekeatsen. Folgjende wike GJIN kompetysjekeatsen y.f.m. de doarpsfeesten.

  X