Additional menu

Krantberjocht yn Op’e Skille

  • image002

Op 28 september 2021, in nummer 14 van Op’e Skille stond er een mooi verslag over het pearkekeatsen en de Sijbren Hoekstra partij. Voor diegene die Op’e Skille niet ontvangen hierbij het bericht om het alsnog te lezen. Veel leesplezier.

X