Additional menu

Ledenvergadering 12 mei

  Op 10 mei 2015 hebben wij op onze website aangegeven dat wegens bestuurlijke omstandigheden de ledenvergadering van 12 mei 2015 niet door kon gaan.
  In vervolg hierop kunnen wij nu meedelen dat Anske Stapersma om hem moverende redenen heeft besloten met onmiddellijke ingang zijn functie als (interim) voorzitter neer te leggen.
  Wij vinden dit jammer, maar wij respecteren zijn besluit.
  Wij zullen er alles aan doen om het lopende seizoen tot een succes te maken.
   
   
  Het bestuur 
  X