Additional menu

Loting Keningspartij

  De loting voor de Keningspartij is weer klaar. We hebben weer geprobeerd er een mooie lijst van te maken en zijn er van overtuigd dat het een prachtige kaatsdag wordt.

  Senioren

  1. Jan Mulder                                                                                        2. Folkert Wijnia
  Luuk v/d Schaar                                                                                   Wesley v/d Wint

  3. Habtamu de Hoop                                                                           4. Gerrit Postma
  Jelle Wiersma                                                                                        Steven Vellinga

  5. Johan Delfsma                                                                                 6. Broer Greidanus
       Wytze Yntema                                                                                       Gert-Jan Veenendaal

  7. Jelmer Posthumus                                                                           8. Eeltje Postma
      Pieter de Vries                                                                                       Robin v/d Weg

  9. Kees Adema                                                                                      10. Klaas Bouke Faber
      Esther Hoitinga                                                                                       Pieter Vellinga

  11. Marco Weijer                                                                                   12. Menno Eringa
        Lieuwe Hoekstra                                                                                   Solomon de Hoop

  13. Tsjipke-Klaas Okkema                                                                    14. Durk Klijnsma
  Eddy Visser                                                                                             Johan Bos

  15. Jort Strikwerda                                                                               16. Bouke Fopma
  Jeen Houtsma                                                                                       Jurjen Eringa

   

  Supersenioren/vrouwen

  1. Leendert Terpstra                                                                              2. Jan Bootsma
      Jan Tjerkstra                                                                                           Jeanet Bos

  3. Arend de Schiffart                                                                             4. Johan de Graaf
      Annete Meijer-Wijbenga                                                                      Joke Hoekstra
  ………………………………………………………………………………………Aaltje Postma

   

  X