Additional menu

Mear útslaggen fan it ôfrûne wykein

  • Jan en Solomon in de prijzen
Freed 9 mei wie der in Federatie wedstriid yn Itens. Hjirby wûn Jan Sytsma de 1e yn de verl. ronde by de skoalbern en Solomon de Hoop de 2e priis by de Jongens en Famkes.
X