Additional menu

NK Straatkaatsen 2014

  • straatkaatsen

De laatste jaren zijn kaatswedstrijden met de zachte bal erg in trek bij de huidige kaatsgeneratie. Bekend zijn onder andere het lanenkaatsen, horeca straatkaatsen Leeuwarden en de zachte bal PC. Het kaatsen met de zachte bal wordt steeds vaker gespeeld tijdens ledenwedstrijden van de diverse verenigingen.

Vorig jaar werd het eerste NK straatkaatsen georganiseerd in Berlikum. Uit de lijst met zestien partuur werd de afdeling De Eendracht uit Harlingen met de kaatsers, Johan Kwast, Dennis Wijnjeterp en Dylan Drent de eerste winnaar van dit NK.

Op zaterdag 2 augustus 2014 organiseert KV Berlikum het 2e Nederlands Kampioenschap straatkaatsen voor senioren.  Alle kaatsverenigingen kunnen deelnemen aan dit NK. Per vereniging kunnen meerdere parturen zich aanmelden. Voorwaarde voor deelname is dat men lid dient te zijn van de betreffende vereniging en dat men in het afdelings shirt van de betreffende vereniging kaatst. Dit NK straatkaatsen vindt plaats op en rond het Sybren Lautenbach plein te Berltsum.
De aanvang van dit evenement is 10:00 uur.
De inleg per deelnemend partuur is € 10,–

Prijzen: Kransen en geldprijzen

Opgave is mogelijk tot: 28 juli 19:00 uur

Ga voor meer informatie en opgave naar: www.kvberlikum.nl

X