Additional menu

Oantinken oan Jan Strikwerda

  • IMG_6602

Op 12 april 2022 is lid Jan Strikwerda op 66-jarige leeftijd overleden. Jan heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de Keatsferiening Wommels als voorzitter van het jeugdbestuur en begeleider van diverse parturen. Wij wensen zijn vrouw Janke, zijn zonen Redmer en Jort en hun partners Mounia en Jildou veel sterkte toe in deze droeve tijd.

X