Additional menu

Opbringst Grote Clubactie 2022

  • IMG_9385

Ek dit jier dienen wy mei oan de Grote Clubactie en we ha in skitterend bedrach fan € 900,24 op helle! Wy wolle elkenien betankje dy hjir oan mei hat holpen!

Hawwe jo loten kocht by de Grote Clubactie foar KF Wommels? Dan kinne jo no fia de lotenchecker sjen of jo in priis ha wûn!

https://lotchecker.clubactie.nl/

It lotnummer kinne jo fyne op jo bankôfskrift yn de omskriuwing fan de betelling fan de loten.

X