Additional menu

Opgeven Buurtkaatsen

 • Foto 30-04-2022 om 13.52

Zondag 8 mei 2022 hebben we het buurtkaatsen op het programma. Aanvang 12:00 uur.

Opgeven voor het buurtkaatsen kan tot vrijdag 6 mei 2022, 18:00 uur.

Verdeling van de buurten is als volgt;

 • ‘t Bosk/ Sybren de Vlasstrjitte
 • Terp/’t Noard/ Van Sminialeane
 • Ald Hiem/ Suderhaven/Keatsebean/ Stroek/ D.S. Stapertstrjitte/ Vicarystrjitte/ Hofkamp
 • Boppe/ Freuleleane/Rolpeal/ Middenline/ Hottingawei
 • Walperterwei/ De koarte baan/ De lange baan/ De binnenbaan/ De iisbaan
 • De Homeie/ De Jister/ It Stalt/ Súdhoeke/ Slachte
 • Molewâl/ Trekwei/ De Untfangst/ Fabrykswei/ Littenserbuorren
 • Skries/ Ljurk/ Swynzerpaad
 • Swingoerd/ Klampe/ Pipegaal/ Roede/ Saad
 • Geins/ Fyns/ Tywert
 • Perk/ Stuit/ Opslach/ Butenwei/ De Tsjerne/ M. O. Hiemstrastrjitte 

Leden buiten Wommels kunnen meedoen als één buurt.

X