Additional menu

Priiswinners federaasje keatsen 23 july 2022

 • IMG_0627
 • IMG_0626
 • IMG_0625
 • IMG_0624
 • IMG_0623
 • IMG_0622
 • IMG_0620
 • IMG_0617
 • IMG_0616
 • IMG_0614
 • IMG_0612
 • IMG_0610
 • IMG_0608
 • IMG_0604
 • IMG_0603
 • IMG_0600
 • IMG_0598
 • IMG_0595
 • IMG_0592

Hjoed hienen we federaasje keatsen yn Wommels mei 92 keatsers op de list! In prachtige middei hân! Hjirûnder de priiswinners.

Lokwinske allegear!

Welpen jongens/meisjes
1e prijs Eduard Teitsma en Hendrik Hoekstra
2e prijs Jorik de Vries en Rosalie ten Brink
3e prijs Hylke Tassebajof & Rutmer Jellema, Jelke Sijbesma & Hester Rixt Bruining

1e prijs verliezersronde Bas van der Weij en Sinne Mous
2e prijs verliezersronde Danny Haarsma en Lieke Kaptein

Pupillen jongens/meisjes
1e prijs Silvester van der Molen & Sietse Hoekstra
2e prijs Luuk Seerden & Schelte Boonstra
3e prijs Watze Anne Postma & Ruben van der Kooij, Kiano Terpstra & Jelle Wop de Groot

1e prijs verliezersronde Rindert Douma & Sander Vriesema

2e prijs verliezersronde Jelle Nijman & Lieke Delfsma

School jongens/meisjes
1e prijs Brian Oosting, Johannes de Boer & Maren de Vries
2e prijs Tyme Jonker & Daan Terpstra

1e prijs verliezersronde Lourens Buwalda, Norah ten Brink & Tjitske Baukje Joustra

Jongens/ meisjes
1e prijs Hessel Jonker & Daan Harkema
2e prijs Lars Tijssen & Brecht Renema

1e prijs verliezersronde Milan van der Weg & Anouk Delfsma

X