Additional menu

Rabo-ledensponsoring 2017

    Rabobank Snits-SúdwestFryslân hat ek dit jier wer de aksje; “Rabo-ledensponsoring”. As jo lid binne fan’e Rabobank dan kinne je yn’e hiele moanne desimber €5,- fan het sponserbudjset fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling. De Rabobank stipet dan €5,- en ‘t kostet jo sels neat!

    Ek KF Wommels docht dit jier wer mei, wy ha kode RLS095. Link nei de sponsor side fine je hjir. Alfêst tige tank foar jo stipe!

    X