Additional menu

Rixt, Jan, Haptamu, Milan en Luka in de prijzen

    Rixt Wijnia won in Damwoude de 1e prijs bij de schoolmeisjes A, Rixt is erg goed bezig dit seizoen zij staat in het KNKB klassement als 1e genoteerd bij de schoolmeisjes. Luka vd Weg was actief in Huizum hij haalde de 2e prijs binnen. Jan Sijtsma en Haptamu de Hoop beide actief bij de jongens in Witmarsum pakten beide een prijs, Jan de 2e en Haptamu de 3e prijs. Milan vd Weg kaatste in Berlikum hij won de 2e prijs in de verliezersronde.

    X