Additional menu

Sealkeatsen

    Op sneon 17 desimber wie de jierlikse sealkeatswedstryd yn Easterein. Trije kear in ferskillende list, mei úteinlik 3 priiswinners;

    1e priis  Jan Tjerkstra

    2e priis  Jort Strikwerda

    3e priis  Klaas Bouke Faber