Additional menu

Senioren competitie

  We zijn nu reeds 4 weken los en hebben 3 wedstrijden gespeeld. De opkomst is goed, zeg maar zeer goed, met als uitschieter een deelnameveld van 24 man/vrouw. Wel is het soms moeilijk loten omdat niet iedereen door heeft dat er 19.30 dient aanwezig te zijn. Maar we zijn flexibel en redden het ondanks verschuivingen en omzettingen van A naar B  van B naar C of andersom, om toch een leuke lijst in elkaar te draaien.

  Tot nu toe deden er 32 verschillende kaatsers mee.

  Is er nog geen een keer 5-0 gekaatst.

  Is er een keer alles aan de hang geweest. (5-5 6-6)

  12 kaatsers alle 3 de wedstrijden hebben gekaatst.

  Er maar 1 kaatser met de volle 21 punten is.

   

  We hopen op een nog een aantal mooie kaatsavonden, en voor de genen die nog niet zijn geweest kom een langs het is gezellig zo op donderdag avond.

  tot snel! Anne-Jan

   

  Competitie kaatsen stand 1 Juni

  A

  Tjeerd de Vries 5-0-7

  Jan F Bruinsma 5-0-5

  Sybren de Jong 5-7-0

  Johan Delfsma 7-7-5

  Jelle de Vries 7-3-7

  Durk Klijnsma 7-0-5

  Folkert Wijnia 7-7-0

  Annejan Hallema 3-2-7

  Eeltje Postma 3-2-7

  Jaap Toering 0-0-7

  Erik Haitsma 0-0-7

  Jacob-klaas Haitsma 0-0-4

  Tjipke Okkema 0-0-4

  Bouke Fopma 0-0-5

   

  B

  Jan de Vries 7-7-7

  Johan Bos 7-7-0

  John de Graaf 7-7-3

  Pieter Vellinga 7-3-7

  Jeen Houtsma 7-2-0

  Gerrit Postma 4-7-7

  Jelle Wiersma 4-0-0

  Jan Klaas Faber 1-0-0

  Marije de Vries 1-0-0

  Lutzen Gaafsma 1-0

  Jan Weyer 0-2-7

  Bertus Bootsma 0-0-3

   

  C

  Siepie Fopma 1-2-7

  Vallerie Harman 1-7-7

  Andries Wiersma 7-2-3

  Dirk Stegenga 7-2-5

  Aaltje Postma 0-7-3

  Lisanne Rinia 0-0-3

  X