Additional menu

Slotmiddei keatsen foar alle jeugd fan Easterein en Wommels

  • feestje

Oankommende tiisdei, 9 july, is der in slotmiddei foar alle jeugd fan Easterein en Wommels, it begjint om 16.45 oere en wurd halden yn Wommels. Jow jimme efkes massaal op troch it opjefteformulier, dit kin oan’t en mei snein 7 july om 19.00 oere.

X