Additional menu

Sport- en spelinstuif Easterein

    Kom jij dinsdag 24 ferbruari a.s ook op de sport- en spelinstuif in sporthal de Greidhoeke Easterein?

    KF Wommels staat er ook!

    Groep 3 t/m 5 van 12.45 tot 14.35 uur Groep 6 t/m 8 van 14.45 tot 16.35 uur

    Kosten per kind 2 euro.

    X