Additional menu

TMB de Jong-partij

 • IMG-20170525-WA0003
 • IMG-20170525-WA0004

Kabouters

Er werd gekaatst in 2 poules. De nummers 1 van de poule kaatsten om de 1e of  2e

prijs. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3e of 4e  prijs. De parturen in de poule waren gezien de uitslagen aan elkaar gewaagd.

 1. Rutmer Jellema

Rens Bos

 1. Wietse Moes

Rinske Schukken

 1. Sven de Haan

Anna-Marije Veenstra

 1. Rutmer Jesse Joustra

Nynke Visser

 

Welpen

Er werd gekaatst met 5 parturen met verliezersronde, waarbij partuur 5 nog mee mocht doen in de verliezersronde. In deze categorie waren de finales in de winnaarsronde en verliezersronde spannend. Er kwam in beide finales 5-5 op de telegraaf.

Winnaarsronde

 1. Sietse Jellema

Femke Breeuwsma

 1. Rimar Nijdam

Aukje van Leyveld

Verliezersronde

 1. Daniel Veenstra

Titia Schukken

 

Pupillen

Er werd individueel 3x gekaatst. Deze categorie bestond ook uit enkele welpen

Na rekenwerk, de verschillen waren klein,  kwam de volgende uitslag uit de bus.

 1. Milan van der Weg
 2. Folkert Gaastra
 3. Fraukje Delea

 

Schooljongens

Er werd gekaatst in een poule. In deze categorie was er een overtuigende winnaar.

 1. Luka van der Weg

Mark Beckers

 1. Jente Schraa

Olaf van Lelyveld

 

De JC bedankt TMB-deJong, de perkploeg, kantinedames  en hulp van ouders die deze partij weer mogelijk maakten.

X