Additional menu

TMB de Jongpartij / Franke Osingapartij

  • logo TMB

Tongersdei 30 maaie is der op Himmelfeartsdei de TMB de Jongpartij foar alle jeugd en de Franke Osingapartij foar de senioaren. De TMB de Jongpartij begjint om 10 oere, de Franke Osingapartij om 11 oere.

X