Additional menu

Tussenstand seniorencompetitie

  • IMG-20170629-WA0001

Hierbij weer even een verslag en tussenstand van het competitie kaatsen. Het blijft lekker druk op de donderdag avond. Gemiddeld zijn er zo’n 18 kaatsers op de been. Ook zijn we ook al de 40 deelnemers gepasseerd, sommige komen enkele keren waar anderen elke week op het veld verschijnen. Een dame heeft nog alles gewonnen, alleen betreft dat 2 deelnames. Verder heeft iedereen al eens verloren. Twee personen (Johan de graaf en Gerrit Postma) hebben alle wedstrijden deelgenomen. 2x is er nu een 5-0 geweest, evenveel keren was er een 5-5 6-6. Verder willen we melden dat 3-10-17 augustus er geen competitiekaatsen zal zijn. De laatste wedstrijd is verschoven van 31 augustus naar 1 september, kunnen we er een mooie avond van maken. Verder is er afgelopen keer besloten dat we de beste 8 wedstrijden rekenen voor het competitie kampioenschap vandaar dat ik ook geen tegen eersten bij de stand heb gezet, zo blijft het spannend tot het einde van de reeks en kan er niet gerekend worden. Zo iedereen weer op de hoogte en tot donderdag.

Anne-jan Hallema

 

Competitiekaatsen stand 6 juli

1 Tjeerd de Vries 5-*-7-3-*-2-5

2 Jan F Bruinsma 5-*-5-3-*-*-*

3 Sybren de Jong 5-7-*-3-*-7-*

4 Johan Delfsma 7-7-5-7-*-2-7

5 Jelle de Vries 7-3-7-7-2-7-7

6 Durk Klijnsma 7-*-5-7-7-0-*

7 Folkert Wijnia 7-7-*-7-7-7-1

8 Annejan Hallema 3-2-7-4-7-*-*

9 Eeltje Postma 3-2-7-7-2-7-5

10 Jaap Toering *-*-7-*-*-*-*

11 Erik Haitsma *-*-7-*-*-*-*

12 Jacob-klaas Haitsma *-*-4-3*-*-*

13 Tjipke Okkema *-*-4-*-*-*-*

14 Bouke Fopma *-*-5-*-*-*-7

15 Jan de Vries 7-7-7-*-3-7-7

16 Johan Bos 7-7-*-7-7-2-7

17 Johan de Graaf 7-7-3-7-7-4-0

18 Pieter Vellinga 7-3-7-*-3-*-*

19 Jeen Houtsma 7-2-*-*-*-*-*

20 Gerrit Postma 4-7-7-7-3-2-5

21 Jelle Wiersma 4-*-*-4-3-0-*

22 Jan Klaas Faber 1-*-*-*-7-0-*

23 Marije de Vries 1-*-*-*-*-*-4

24 Lutzen Gaafsma 1-*-*-5-*-*-1

25 Jan Weyer *-2-7-*-*-*-*

26 Bertus Bootsma *-*-3-5-3-7-7

27 Anne Brouwer *-*-*-*-7-7-5

28 Siepie Fopma 1-2-7-7-*-*-7

29 Vallerie Harman 1-7-7-5-*-4-4

30 Andries Wiersma 7-2-3-*-*-*-*

31 Dirk Stegenga 7-2-5-7-*-7-0

32 Aaltje Postma *-7-3-4-7-*-*-*

33 Lisanne Rinia *-*-3-*-*-4-*

34 Hester vd Meer *-*-*-*-7-*-*

35 Ester Hoitenga *-*-*-*-3-7-*

36 Djoeke Eringa *-*-*-*-*-7-*

37 Maaike Viëter *-*-*-*-*-7-7

38 Jesse Rinia *-*-*-*-*-7-*

39 Ewout de Boer *-*-*-*-*-2-7

40 Laurens v d Pol *-*-*-*-*-2-*

41 Wietse Yntema *-*-*-*-*-*-5

42 Michelle Bruinsma *-*-*-*-*-*-7

 

X