Additional menu

Uitslag Bouke Fopma partij

  • Foto 03-09-17 23 16 16
  • Foto 03-09-17 23 16 15
  • Foto 03-09-17 23 16 15 (4)
  • Foto 03-09-17 23 16 15 (1)
  • Foto 03-09-17 23 16 14 (2)
  • Foto 03-09-17 23 16 14 (1)
  • Foto 03-09-17 23 16 13 (3)
  • Foto 03-09-17 23 16 13 (2)
  • Foto 03-09-17 23 16 13 (1)
  • Foto 03-09-17 23 16 12

Afgelopen zondag was de 4e editie van de Bouke Fopma partij. Alle ingrediënten waren aanwezig, 26 partuur, lekker zonnetje en gezellige toeschouwers. Alles was dus aanwezig om er een fantastische dag van te maken. De Bouke Fopma commissie had weer voor een goede organisatie gezorgd en voor een aantal sponsoren voor de verloting.

Hieronder de uitslagen van zondag:

A- Klasse

1e prijs: Gerard de Vries, Sybren Beert de Jong en Jelle de Vries
2e prijs: Wesley van de Wint, Jelle Cnossen en Youri de Groot
3e prijs: Jan-Friso Bruinsma en Redmer Strikwerda
4e prijs: Jesse Rinia, Pieter Sieperda en Jort Strikwerda

 

B- Klasse

1e prijs winnaars: Jannica van der Ploeg, Pieter Jan Leijenaar en Rixt Wijnia
2e prijs winnaars: Lourens van der Pol, Wiebe Heeres en Haye de Boer
3e prijs winnaars: Gerrit-Jan Veenendaal, Ids de Boer en Broer Greidanus
3e prijs winnaars: Elske Deinum, Anna Ennema en Fiera de Vries

1e prijs verliezers: Nynke Marije Faber, Klaas Bouke Faber en Wytse Yntema
2e prijs verliezers: Jan Tjerkstra, Annejan Hallema en Gerrit Postma

 

C- Klasse

1e prijs: Marije de Vries, Jitske Plantinga en Jildou Jorritsma
2e prijs: Tina Greidanus en Elke Hiemstra

X