Additional menu

Uitslag competitie kaatsen

  • 20170901_212915

Geslaagd seizoen competitie kaatsen!!!

Vrijdag 1 september was het alweer de laatste competitieronde van het seizoen en konden er na de tijd de prijzen worden verdeeld. Er werd ook bekend wie met de kransen naar huis gingen. Dit jaar mocht ik voor het eerst de competitie leiden, en heb besloten dat er een wisselprijs in het leven moest worden geroepen om zo de strijd onderling wat meer aan te gaan. Die bestonden uit:

Mannen 1ste en 2de Prijs

Vrouwen 1ste en 2de prijs

Aanmoedegingsprijs/Poedelprijs

De bekers dienen volgend jaar de laatste wedstrijd voor de freule te worden ingeleverd om ze te kunnen laten graveren.

Dit Kaatsseizoen hebben we 12x op het veld gestaan. Maar er is maar een kaatser die dat alle 12x ook werkelijk heeft gedaan. Dat is Gerrit Postma. Ook hebben we over het hele seizoen 55 verschillende kaatsers op het veld gehad. Er is zelfs gezamenlijk gekaatst met Kf Easterein, dit omdat het partuur van Sjanet Wijnia de “frouljes PC” hadden gewonnen. Omdat daar Ymke van der Leest, afkomstig van Oosterend, bij in zat was het idee snel ontstaan om samen te kaatsen die dag en zo hadden we gezamenlijk een prachtige avond met navolging van de huldiging. 

De laatste donderdag was verschoven naar de vrijdag zodat we er een gezellige avond van konden maken. We hadden gratis BBQvlees geregeld en zo kon iedereen wat lekkers nuttigen.

Maar nu naar de prijsuitreiking. Voor aanvang van de laatste wedstrijd waren er nog maar enkele kanshebbers op een prijs. De regel was dat de beste 8 wedstrijden meetelden voor het competitie kampioenschap. 15 mannen en 2 vrouwen konden de volle 8 wedstrijden behalen. Daarvan was er maar 1 iemand die alle 8 wedstrijden die meetelden ook werkelijk had gewonnen. 

Uitslag vrouwen:

1ste Vallerie Harman 48 v 29 t . Krans en wisselbeker

2de  Ester Hoitenga 38 v 16 t . Wisselbeker

3de  Aaltje Postma  31 v 44 t

Uitslag heren

1ste Jelle de Vries 56 v 23 t. Krans en wisselbeker

2de  Jan de Vries 52 v 20 t . Wisselbeker

3de Johan de Graaf 49 v 24 t

4de Gerrit Postma 46 v 41 t

De poedelprijs en daarbij behorende wisselpoedel en mini krans ging tussen Siepie Fopma en Luitzen Schaafma, beiden hadden maar 31 punten behaald. Alleen had Luitzen 3 meer tegen eersten waardoor hij met deze felbegeerde prijs er vandoor ging.

Voor mij was het een groot succes, ik heb een prachtig seizoen gehad. Ik hoop dat er volgend jaar weer zo’n grote opkomst is en we er weer een mooi seizoen van kunnen maken.

 Anne-Jan Hallema

X