Additional menu

Uitslagen TMB de Jong jeugdpartij

  • IMG-20160522-WA0002
  • IMG-20160522-WA0001
  • IMG-20160522-WA0000

Afgelopen zaterdag werd er door de jeugd de eerste ledenpartij van het seizoen gekaatst(door het slecht weer ging de wedstrijd op koningsdag niet door). Er werd gekaatst in drie groepen, kabouters, welpen en de schooljeugd. Het weer was heerlijk en de jeugd had er zin, de kabouters konden tussen de wedstrijden door ook nog wel wat energie kwijt op het springkussen. Ook de sponsor erg bedankt voor het beschikbaar stellen van de mooi prijzen.
De uitslagen:
Schooljeugd: 1e prijs: Luka vd Weg en Folkert Gaastra
2e prijs: Jelle Sieperda en Olaf van Lelyveld
3e prijs: Jente Schraa en Mark Beckers
Welpen: 1e prijs: Milan vd Weg, Titia Schukken en Aukje van Lelyveld
2e Prijs: Luuk Meijer, Anne Hilde de Boer en Femke Breeuwsma
3e prijs: Johan Gaastra en Anouk Delfsma
Kabouters:Alle kabouters hebben natuurlijk een prijs gewonnen, maar de top drie is:
1e: Sietse Jellema en Elisa de Boer
2e: Feike Sieperda en Rinske Schuken
3e: Sven Jitze Jilderda en Rens Bos

X