Additional menu

Verslag KNKB meisjes A+B+herkansing 18 mei

  • 20140518_154829

Zondag 18  mei 2014, een dag om niet gauw te vergeten, schitterend kaatsweer, veel belangstelling en prachtig kaatsen door de knkb meisjes. De dag werd afgesloten met een prachtige wedstrijd met een alles aan de hang voor de meisjes in de herkansingsronde.

In de a-klasse waren de winnaars:

Eerste prijs:
Jeanette Jansma(Dronryp),
Jennie Terpstra(Mantgum),
Marrit Zeinstra(Peins).

Tweede prijs:
Ilse Tuinenga(Berltsum),
Corina de Vries(Bitgum),
Sandra Hofstra(Wjelsryp)

In de b-klasse waren de winnaars:

Eerste prijs:
Mintje Meintema(Dronryp),
Sanne Hijlkema(Gauw),
Anneke Smid(Witmarsum),

Tweede prijs:
Daphne Leeuwen(Arum),
Leila-Janneke Moufakkir(Reduzum),
Amarins Groot(Mantgum),

Derde prijs:
Baukje Terpstra(Easterein),
Franke Jager(Dronryp),
Brechtsje Jorritsma(Poppenwier)

X