Additional menu

Wedstrijdverslag meisjes A en B te Wommels

  Meisjes A klasse 23 mei 2013 te Wommels

  Afgelopen zaterdag kaatsten de meisjes A klasse in Wommels met als clubscheidsrechter Wietse Fopma.  Zij kaatsten in een poule van 4 parturen. Het lukte Martzen Deinum vandaag niet om een rol van betekenis te spelen in deze klasse. Wel won ze met haar partuur de laatste partij. Het partuur van Anne Monfils was met drie overwinningen duidelijk het sterkst. De overige parturen wonnen elk een keer.

  De uitslagen :

  1e  Anne Monflis Kimswerd

  Marije Helinga Deinum

  Aluca Bouma Grou

  2e  Jennie Terpstra Mantgum

  Mintje Meintema Dronrijp

  Aletta van Popta Lollum

  Meisjes B klasse 23 mei 2013 te Wommels

  De meisjes B-klasse kaatsten vandaag ook in Wommels met als clubscheidsrechter Johan de Graaf.  Door 3 afmeldingen door blessures moest er regelmatig bijgeloot worden om de parturen weer  compleet te maken. Een onoverzichtelijke wedstrijdlijst en soms lang wachten was het gevolg. In een spannende finale toonde het partuur van Ineke van der Ploeg zich met 5-5 2-6 de sterkste.  Nynke Beckers won de 1e prijs in de verliezersronde.

  Winnaarsronde

  1e  Ineke van der Ploeg Ried

  Marijke Keuning Wiuwert

  Dieuwke Roelfsema Jirnsum

  2e  Sjoukje Stuiver Witmarsum

  Jeska Terpstra Easterein

  Lisetta Tolsma Dronrijp

  3e  Jannica van der Ploeg Stiens

  Ellen Jorritsma Easterlittens

  Rixt Sinnema Wergea

   

  Prijzen verliezersronde

  1e   Wybrig Bakker Tersoal

  Selma van der Molen

  Nynke Beckers Wommels

  2e   Simona Kootstra Minnertsga

  Marije Jonker Poppenwier

  Yvonne Eisma Tzum

  X