Additional menu

Wedstrijdverslag meisjes A en B te Wommels

    Meisjes A klasse 23 mei 2013 te Wommels

    Afgelopen zaterdag kaatsten de meisjes A klasse in Wommels met als clubscheidsrechter Wietse Fopma.  Zij kaatsten in een poule van 4 parturen. Het lukte Martzen Deinum vandaag niet om een rol van betekenis te spelen in deze klasse. Wel won ze met haar partuur de laatste partij. Het partuur van Anne Monfils was met drie overwinningen duidelijk het sterkst. De overige parturen wonnen elk een keer.

    De uitslagen :

    1e  Anne Monflis Kimswerd

    Marije Helinga Deinum

    Aluca Bouma Grou

    2e  Jennie Terpstra Mantgum

    Mintje Meintema Dronrijp

    Aletta van Popta Lollum

    Meisjes B klasse 23 mei 2013 te Wommels

    De meisjes B-klasse kaatsten vandaag ook in Wommels met als clubscheidsrechter Johan de Graaf.  Door 3 afmeldingen door blessures moest er regelmatig bijgeloot worden om de parturen weer  compleet te maken. Een onoverzichtelijke wedstrijdlijst en soms lang wachten was het gevolg. In een spannende finale toonde het partuur van Ineke van der Ploeg zich met 5-5 2-6 de sterkste.  Nynke Beckers won de 1e prijs in de verliezersronde.

    Winnaarsronde

    1e  Ineke van der Ploeg Ried

    Marijke Keuning Wiuwert

    Dieuwke Roelfsema Jirnsum

    2e  Sjoukje Stuiver Witmarsum

    Jeska Terpstra Easterein

    Lisetta Tolsma Dronrijp

    3e  Jannica van der Ploeg Stiens

    Ellen Jorritsma Easterlittens

    Rixt Sinnema Wergea

     

    Prijzen verliezersronde

    1e   Wybrig Bakker Tersoal

    Selma van der Molen

    Nynke Beckers Wommels

    2e   Simona Kootstra Minnertsga

    Marije Jonker Poppenwier

    Yvonne Eisma Tzum

    X