Additional menu

Wiziging tiid fan de Bingo

  • 861f637e-2f64-4cf9-98ec-7852f8925a89

Let op❗️In lytse wiziging yn it programma fan sneon! De bingo begjint al om 17:00 oere yn plak fan 19:00 oere! 🕔 Net stinne, der hinne!

X