Additional menu

Wommels en de KF Wommels en de Freulepartij

   

  Wie Wommels zegt, zegt de Freulepartij; en wie de Freulepartij zegt, zegt Wommels. Vreemd eigenlijk want de grote motor achter de Freulepartij is de KF Wommels & VRIJWILLIGERS.

  Natuurlijk zijn wij, Wommelsers, trots op ons dorp als we ieder jaar weer opnieuw positief in het nieuws genoemd worden. En de KF Wommels is er trots op dat zij dat ieder jaar weer mogelijk maakt.

  Waarom zo’n uitgebreid begin? Heel duidelijk: Wommels, KF Wommels en de Freulepartij horen al 112 jaar bij elkaar en dat willen we graag nog eens 112 jaar zo houden!

  Waarom dan een organisatorische aanpassing van vereniging en freulepartij? Het is immers al die jaren goed gegaan en dat zal heus wel zo blijven. Vandaag misschien even een dip omdat het niet zo gaat als we zouden willen, maar morgen schijnt de zon weer en blijken de problemen slechts van tijdelijke aard te zijn geweest. Maar toch….

  Iedereen weet dat als de omgeving verandert, je mee moet veranderen. Tegenwoordig gaat het allemaal zo snel dat veranderen onderdeel is geworden van het dagelijks gebeuren en we ons al vaak niet meer afvragen waarom, maar gewoon meegaan in de stroom van veranderingen.

  Is de omgeving van het kaatsen in Wommels dan zo veranderd? Ja, zegt het bestuur van de KF Wommels. Enkele voorbeelden.

  Bestuurders hebben nog steeds 24 uur in een dag, maar wel wordt van hen gevraagd een veelvoud van activiteiten in die 24 uur op te pakken en uit te voeren. Als dan de aandacht verdeeld moet worden tussen het besturen van een vereniging en het organiseren van een evenement en het dagelijkse werk dan mag duidelijk zijn dat dit gaat ten koste van de kwaliteit van beide.

  Wie de rechtspraak volgt en ziet dat schadeclaims veel sneller worden toegekend en dat ook de hoogte van een toegekende claim toeneemt zonder dat hiervoor voldoende risicodekking middels verzekeringen mogelijk is, moet aktie nemen.

  Om dit soort zaken goed te ondervangen, wordt er gewerkt aan een stichting “De Freulepartij”

  Een stichting die samen met de KF Wommels in Wommels een evenement De Freule organiseert. Èn er voor zorgt dat de dag zelf  blijft zoals we die met ons allen ervaren: een uniek gebeuren dat zijn weerga niet kent.

  Natuurlijk zijn er haken en ogen aan een organisatorische aanpassing, natuurlijk zijn er voetangels en klemmen. Het is ook om die reden dat het bestuur advies en assistentie vraagt en krijgt van mensen die verstand hebben van dit soort zaken en niet op eigen houtje wat organiseert.

  Het bestuur is er van overtuigd dat Wommels, de KF Wommels en de Freulepartij met haar vrijwilligers van dit evenement één groot feest blijven maken.

  Tot slot: tijdens de keningspartij op 27 april a.s. zullen de statuten van de KF Wommels en de conceptstatuten van de stichting ter inzage liggen in de kantine. Eventuele vragen zullen ofwel direct beantwoord worden, ofwel er zal voor 12 mei op terug gekomen worden, ofwel beantwoording zal gebeuren in de bijzondere algemene ledenvergadering van 12 mei a.s.

  Hierbij dan ook het verzoek om 27 april en 12 mei te reserveren voor de KF Wommels!

   

  De agenda voor deze bijzondere algemene ledenvergadering luidt als volgt:

   

  Plaats: It Dielshûs  & Aanvang: 20.00 uur
  -Opening

  -Samenvatting van de tot op 10 mei gevoerde discussies
  -Beantwoording openstaande vragen
  -Pauze
  -Voorstel tot oprichting Stichting de Freulepartij
  1. Statuten
  2. Samenwerkingsovereenkomst KF Wommels en de stichting
  3. Bevoegdheden Raad van Advies
  4. Voorzet huishoudelijk reglement van de stichting
  -Afronding en stemming
  -Rondvraag

   

  X