Additional menu

Wommels wint NK pupillen famkes!

  • cfe19f0b-b72b-48c8-b6db-74cad9fb5c29
  • 9033935e-604e-447f-9e94-f64c07715a34
  • IMG_5229 2
  • IMG_5228 2
  • IMG_5225 2
  • IMG_5227 2

Ôfrûne sneon wie it NK pupillen jonges & Famkes. De famkes keatsten yn Wjelsryp.

Evy Wijnia & Alieke de Jong keatsten mei syn 2en. Samar 4 omlopen fierder en se stienen yn de finale tsjin Skearnegoutum. Mei 5-1 6–6 hawwe se wún! Se binne Nederlânsk Kampioen! Wat in knappe prestaasje, échte girl power!

Moarn (woansdei 19 juny) om 18:00 wurre de famkes huldige. Elkenien dy Evy en Alieke wolle lokwinskje binne wolkom by de KF. Oanslutend sille sy in rûntsje meitsje troch it doarp. Foar elkenien yn Wommels, hingje de Wommelser flagge út foar dizze fantastyske prestaasje fan de famkes. Hjirûnder de rûte.

 

X