Additional menu

Wommelser KNKB jeugd weer los

    Afgelopen zondag konden eindelijk de Wommelser KNKB jeugd weer los. In Zürich kaatsten: Hester, Rixt, Nynke, Elske en Nynke Marije helaas de dames hebben geen prijsje kunnen pakken. In Mantgum waren: Johannes, Arnout, Jan, Wytse en Idsert actief, Johannes Sybesma ging wel mooi met de 2e prijs naar huis. Marrit Meijer kaatst dit jaar voor het eerst bij de schoolmeisjes ze behaalde geen prijs maar intussen zit ze nu wel lekker met haar moeder op Ibiza.

    X