Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Donderdagmiddag organiseerde de jeugdcommissie van de KF een inlooples bij de wintertraining. Er was een grote opkomst en al met al een groot succes!

Afgelopen vrijdagmiddag was de afsluiting van het kaatsseizoen voor de jeugd. Het was een prachtige sportieve middag , het jeugdbestuur had voor de jeugdleden een zeskamp georganiseerd met o.a. het spel Twister en touwtrekken. Daarna stond er een lekkere barbecue klaar. Als slot was er nog de prijsuitreiking van het competitiekaatsen, er waren prachtige prijzen o.a. telegraafhangers aan een zilveren ketting. Het seizoen zit er weer op, helaas stond er dit jaar voor de jeugd geen ouder-kindpartij op het programma, dit tot grote teleurstelling van de jeugd en vele ouders, hopelijk volgend seizoen wel. Tot volgend seizoen!!!!!

Hierbij nog een aantal jeugduitslagen, de webmaster heeft vast en zeker een paar uitslagen van de Wommelser-jeugd gemist dit i.v.m. vakantie. Op 13 augustus behaalde Milan vd Weg bij de welpen B de derde prijs.
De meisjes van Wommels Nynke Marije Faber, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia behaalden een 3e prijs op de Rev. partij van de Ald Meiers. De meiden hebben ook gekaatst in Ried, Rixt pakte hier de 1e prijs en Elske Deinum de 2e prijs in de Bklasse. Bij de vrije formatie won Hester Bruinsma in Marssum de 1e prijs in de verliezersronde. Afgelopen zondag kaatsten de meiden in Weidum, Rixt nam de 2e prijs in de Bklasse mee naar huis. Wessel Schraa pakte nog mooi op de valreep(afgelopen weekend waren de laatste KNKB wedstrijden voor de jeugd) de 1e prijs(Wessel is de jongeman links op de foto).

Op 22 en 23 juni kaatsten de jeugdkaatsers de American Base Partij, het was heerlijk weer en de jeugdleden hebben prima gekaatst. De sponsor wordt hartelijk bedankt voor de prijzen.

De uitslagen:

Kabouters: 1. Klaske Gaastra en Evan de Jong, 2. Niek de Haan en Lieke Delfsma, 3. Feike Sieperda en Rens Bos

Welpen: 1. Jesse de Vries en Rimar Nijdam, 2. Johan Gaastra en Anouk Delfsma, 3. Luuk Meijer en Femke Breeuwsma

Pupillen: 1. Marrit Meijer, Jelle Sieperda en Sjirk Vellinga, 2. Luka vd Weg, Olaf van Lelyveld en Wiert Wagenaar.