Additional menu

augustus, 2014

31aug10:00Alle de Jong partij

Details

Heren eerste Klasse D.E.L. Vrije Formatie partij

Een nieuwe opzet van de Alle de Jong partij. Het bestuur van KF Wommels heeft de afgelopen jaren moeten constateren, dat aan het einde van het kaatsseizoen de belangstelling voor deelname en bezoek aan de Alle de Jong partij gestaag afneemt. Alhoewel er voldoende gegronde redenen zullen zijn betreffende het waarom, hebben wij gemeend geen diepgaande enquetes te moeten houden, maar het antwoord bij de eerste klas kaatsers zelf neer te moeten leggen.

Nu is het natuurlijk ook zo dat kaatsen op het kaatsveld plaats vindt en niet van achter het groene laken, daarom hebben wij voor de Alle de Jong partij het volgende in het leven geroepen: KF Wommels creëert drie geldprijzen op basis van het aantal parturen dat zich inschrijft, hiervoor wordt door de vereniging per partuur € 50 beschikbaar gesteld. De eerste prijs bedraagt vervolgens 50% van het totaal bedrag, de tweede prijs 30% en tot slot 2 x 10% voor de derde prijs. Als voorbeeld: wanneer zich 30 parturen opgeven, bedraagt het totaal € 1500 en wordt aan de winnaars € 750 uitgekeerd. Mocht nu blijken dat door deze maatregel meer parturen dan voorgaande jaren meedoen, wat wij natuurlijk hopen, dan weten we vanaf dat moment dat naast het kaatsen ook de vorm waarin de prijzen beschikbaar worden gesteld, belangrijk is. Met dit initiatief hopen wij de dalende tendens een halt toe te roepen en de Alle de Jong partij voor nu en de volgende 25 jaar met plezier te kunnen organiseren.

Tijd

(Zondag) 10:00

Locatie

Kaatsveld Wommels

Geins, Wommels

X