Additional menu

april, 2017

30apr10:30Keningspartij

Details

Snein 30 april wurdt de fjirde Keningspartij op it keatslân hâlden. Moarns om 10.30 stjit de kofje mei wat er by klear. Om 11 oere wurdt der keatst. Elts kin meidwaan, ek net-leden, fan kabouter oant supersenior. Opjaan kin fia dizze link of by in bestjoerslid. Ôfhanklik fan de dielname wurdt besocht dat elk op har/syn nivo keatse kin. Om it fjild hinne wurdt noch ien en oar organisearre, sadat het foar elts in gesellige dei wurdt.

Tijd

(Zondag) 10:30

Locatie

Wommels

Geins 2a

X