Additional menu

Jubileum krante

  • IMG_7486

Elkenien yn Wommels en alle leden fan de KF ha de jubileum krante krigen. Foar dejinge dy gjin jubileum krante hawwe krigen, jo kinne de krante ek krije by Jumbo Kooistra Wommels, Bakker Posthuma Wommels en Van der Velde Wommels!

X