Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Milan vd Weg behaalde in zijn eerste d.e.l. partij gelijk de krans, Luuk Meijer ook kaatsende als welp in Boazum behaalde de 2e prijs in de verliezersronde. Jan Sijtsma was zaterdag actief in IJlst hij nam de 2e prijs bij de jongens B mee naar huis. Jelle Sieperda en Luka vd Weg kaatsten bij de schooljongens en Jelle had de tweede prijs en Luka de derde. Onze meisjes kaatsten in Buitenpost, Hester Bruinsma nam de tweede prijs in de A klasse mee en Nynke Beckers de 1e in de verliezersronde. Vorige week heeft Wesley vd Wint voor de 6e keer dit seizoen de krans gepakt bij de federatie.

Wat een uitstekende prestatie van Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia, zij wonnen op het NK in Dronrijp de 3e prijs. De dag begon met een ontbijt in kaatskantine samen met de jongens Arnout Meijer, Jan Sijtsma en Wytse Yntema, zij kaatsten hun NK in Menaldum. Helaas verloren de jongens de eerste omloop. De meiden wonnen de eerste omloop van Minnertsga, daarna wonnen ze van Stiens en in de derde omloop van Sexbierum. In de vierde omloop/halve finale moesten ze kaatsen tegen topfavoriet Mantgum. Ondanks goede tegenstand bleek Mantgum een maatje te groot te zijn. Van harte gefeliciteerd ook voor coach Jappie Wijnia

Wat een mooie prestatie van onze welpen jongens, Luuk Meijer, Jesse de Vries en Milan vd Weg,  ze behaalden heel knap op hun eerste KNKB afdelingswedstrijd een derde prijs in Jirnsum. Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia kaatsen in Grou ze namen een prima 2e prijs mee naar Wommels, een mooie opsteker voor volgende week zaterdag, dan kaatsen de meiden nl het Nederlands Kampioenschap in Dronrijp. In Kimswerd kaatsten de jongens, voor Wommels stonden er 2 afdelingsparturen op de lijst, in de eerste omloop moesten ze tegen elkaar, Wommels 1 met Arnout Meijer, Jan Sijtsma en Wytse Yntema wonnen deze eerste omloop. Uiteindelijk ging Wommels 1 er in de derde omloop af, jullie ook veel succes volgende week op het NK in Menaldum.Onze schooljongens, Jente, Jelle en Luka kaatsten hun afdelingswedstrijd in Dronrijp. Helaas verloren ze de eerste omloop, maar Jelle Sieperda behaalde maar mooi bij de opstap de 1e prijs binnen en Luka vd Weg de 3e prijs.

Afgelopen vrijdagavond was er de eerste editie van pearkekeatsen voor de jeugd.
De opgave moest bij voorkeur per pearke waarvan 1 in ieder geval lid is van KF Wommels.
Bij voorkeur moest er ook geformeerd worden met iemand uit de eigen jeugdcategorie.
Ondanks de wijzigingen op de oorspronkelijke wedstrijdlijst en de onderbreking als gevolg van regenbui was deze partij voor herhaling vatbaar.
Bij de jongens/meisjes categorie was sprake van een verkorte finale wegens invallende duisternis.

Uitslagen

Kabouters : 1e prijs Sietse Jellema en Lieke Delfsma
2e prijs Feike Sieperda en Klaske Gaastra

Welpen : 1e prijs Johan Gaastra en Lisanne Venema (Lollum)
2e prijs Luuk Meijer en Aukje van Lelyveld

Pupillen : 1e prijs Jelle Sieperda en Anna Boukje Altenburg (Reahûs-Turns)
Schooljeugd 2e prijs Johan Cnossen (Gauw) en Anouk Delfsma

Jongens : 1e prijs Arnout Meijer en Rixt Wijnia
Meisjes 2e prijs Menno Galama (Tjerkwerd) en Nynke Beckers

Andringastate stelde de prijzen beschikbaar, waarvoor onze dank.
Ook dank aan de vrijwilligers die deze partij mogelijk maakten.