Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Freulepartoer iepent start werynrjochting

Woansdei ha Arnout, Jan en Habtamu tegearre mei wethâlder Bram Bonnema it startsein jûn foar de werynrjochting fan de Keatsebaen, Van Sminialeane en de Hottingawei. De piepskommen keatsbal waard troch Bonnema boppe slein en dêrmei is de start fan de werynrjochting iepene.