Ôfsetting Geins

Woansdei is de Geins ôfsetten fan 8.00 oere tot en mei 13.00 oere, dit yn ferbân mei de Freule.