Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Wesley vd Wind “wint weer”

Onze kaatsende Kubaarder Wesley vd Wind won afgelopen vrijdag bij de federatie zijn derde krans op rij, goed bezig Wesley(links op de foto).