Alweer een uitstekend kaatsweekend voor Wesley vd Wind, afgelopen vrijdag en zaterdag won hij bij de federatie de krans(5 kransen nu al aan de muur in Kubaard). De jongens kaatsten in Pingjum, Jan Sijtsma won in de B klasse de 1e prijs en Johannes Sijbesma won in deze klasse de derde prijs in de verliezersronde. De meisjes waren actief in Raard. Hester Bruinsma behaalde de 2e prijs in de A klasse en Rixt Wijnia de 3e in de B klasse.

De federatiewedstrijd voor woensdag 25 mei in Spannum gaat niet door.
Het bestuur vindt de opgave te gering om hier een wedstrijd voor te organiseren.
Dit geldt voor alle categorieën: welpen(jongens en meisjes) en pupillen (jongens en meisjes).

Zondag kaatsen Hester Bruinsma, Rixt Wijnia en Nynke Beckers voor Wommels hun eerste afdelingswedstrijd in Burgwerd. Het was nog even spannend of Rixt wel zou kaatsen vanwege een enkelblessure, maar ze was er en de meiden behaalden samen met coach Jappie Wijnia de 3e prijs. Wommels 2, Nynke Marije Faber en Elske Deinum stonden ook op de lijst maar door de doorgeslagen hand van Elske konden ze toch niet mee doen.

Afgelopen zaterdag werd er door de jeugd de eerste ledenpartij van het seizoen gekaatst(door het slecht weer ging de wedstrijd op koningsdag niet door). Er werd gekaatst in drie groepen, kabouters, welpen en de schooljeugd. Het weer was heerlijk en de jeugd had er zin, de kabouters konden tussen de wedstrijden door ook nog wel wat energie kwijt op het springkussen. Ook de sponsor erg bedankt voor het beschikbaar stellen van de mooi prijzen.
De uitslagen:
Schooljeugd: 1e prijs: Luka vd Weg en Folkert Gaastra
2e prijs: Jelle Sieperda en Olaf van Lelyveld
3e prijs: Jente Schraa en Mark Beckers
Welpen: 1e prijs: Milan vd Weg, Titia Schukken en Aukje van Lelyveld
2e Prijs: Luuk Meijer, Anne Hilde de Boer en Femke Breeuwsma
3e prijs: Johan Gaastra en Anouk Delfsma
Kabouters:Alle kabouters hebben natuurlijk een prijs gewonnen, maar de top drie is:
1e: Sietse Jellema en Elisa de Boer
2e: Feike Sieperda en Rinske Schuken
3e: Sven Jitze Jilderda en Rens Bos