Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Zondag kaatsen de jongens in Huizum. Wytse Yntema(op de foto rechts) won in de B-klasse de 1e prijs.
Hoewel hij met zijn maten op de 3e lijst en in finale 5-4 6-4 achterstond wisten ze uiteindelijk de partij toch te winnen. Jente Schraa was actief in Oosterlittens hij nam mooi de 1e prijs in de verliezersronde mee naar huis.

De meisjes van Wommels waren zaterdag actief in het warme Cornwerd. Hester Bruinsma won de 2e prijs in de A klasse, en Nynke Beckers de 3e prijs in de B klasse.

Alweer een uitstekend kaatsweekend voor Wesley vd Wind, afgelopen vrijdag en zaterdag won hij bij de federatie de krans(5 kransen nu al aan de muur in Kubaard). De jongens kaatsten in Pingjum, Jan Sijtsma won in de B klasse de 1e prijs en Johannes Sijbesma won in deze klasse de derde prijs in de verliezersronde. De meisjes waren actief in Raard. Hester Bruinsma behaalde de 2e prijs in de A klasse en Rixt Wijnia de 3e in de B klasse.

De federatiewedstrijd voor woensdag 25 mei in Spannum gaat niet door.
Het bestuur vindt de opgave te gering om hier een wedstrijd voor te organiseren.
Dit geldt voor alle categorieën: welpen(jongens en meisjes) en pupillen (jongens en meisjes).

Zondag kaatsen Hester Bruinsma, Rixt Wijnia en Nynke Beckers voor Wommels hun eerste afdelingswedstrijd in Burgwerd. Het was nog even spannend of Rixt wel zou kaatsen vanwege een enkelblessure, maar ze was er en de meiden behaalden samen met coach Jappie Wijnia de 3e prijs. Wommels 2, Nynke Marije Faber en Elske Deinum stonden ook op de lijst maar door de doorgeslagen hand van Elske konden ze toch niet mee doen.