Wommelser jeu de pelote froulju winne earste kompetysje wedstriid fan Winsum

Yn in spannende wedstriid ha de jeu de pelote froulju har earste kompetisje wedstriid fan Winsum wûn.

Succesvol weekend voor afdelingsjongens en Rixt Wijnia

Afgelopen vrijdagavond vonden de federatie wedstrijden plaats in Wommels. De schooljongens Jelle Sieperda, Jente Schraa en Gerbrand Kramer pakten maar even mooi de tweede prijs. De pupillenjongens Milan vd Weg, Luuk Meier en Johan Gaastra behaalden de eerste prijs in de verliezersronde. Rixt Wijnia kaatste voor de meisjes in IJsbrechtum en nam de krans mee naar Wommels.

Frank Osinga partij en TMB de Jong partij

Op tongersdei 25 maaie is de folgjende ledenpartij foar sawol jeugd as senioren. Dizze partij sil NET om 13.00 begjinne mar om 11.00. Dit komt net oerien mei wat der yn it boekje stiet. Wy hoopje jimme allegeare te sjen op tongersdei 25 maaie om 11.00. Opjaan kin hjir ûnder:

Ledenpartij 13 mei

Vandaag 13 mei was de 2de ledenpartij van dit seizoen, 22 kaatsers wisten de weg naar het veld te vinden. Wat resulteerde in een mooie lijst. Er werd in een A en een B klasse gekaatst. De B klasse kaatsen 6 personen en er werden tweetallen gevormd, die elk een keer tegen elkaar moesten spelen. In de A klasse waren er 8 tweetallen, en werkten een complete lijst af met een winnaars en verliezers ronde. nieuw was vandaag dat het kaatsen om 16.00 pas begon. En over dit vernieuwde tijdstip waren veel mensen erg tevreden, iets was vaker gedaan kon worden.

De prijswinnaars van deze dag zijn.

B poule

1ste Dirk Stegenga en Djoeke Eringa

2de  Jan Tjerkstra en Vallerie Harman

A poule

1ste Jesse Rinia en Johan Bos
2de  Sybren Beert de Jong en Jelle Wiersma

verliezers ronde

1ste Gerrit Jan Veenendaal en Jan Weyer

2de  Tjeerd de Vries en Jan de Vries