Hierbij weer even een verslag en tussenstand van het competitie kaatsen. Het blijft lekker druk op de donderdag avond. Gemiddeld zijn er zo’n 18 kaatsers op de been.

Sneon 1 july ha Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia foar de twadde kear de Jong Fammepartij wûn! Dit ha se dien troch yn’e finale mei 5-1 en 6-0 fan it twatal fan Ljouwert te winnen. 

Er is de afgelopen weekenden weer volop gekaatst door de jeugd.

We zijn nu reeds 4 weken los en hebben 3 wedstrijden gespeeld. De opkomst is goed, zeg maar zeer goed, met als uitschieter een deelnameveld van 24 man/vrouw. Wel is het soms moeilijk loten omdat niet iedereen door heeft dat er 19.30 dient aanwezig te zijn. Maar we zijn flexibel en redden het ondanks verschuivingen en omzettingen van A naar B  van B naar C of andersom, om toch een leuke lijst in elkaar te draaien.