Op 30 maaie is de twadde kompetysje wedstriid jeu de pelote keatst yn Easterwierum. 

Afgelopen vrijdagavond vonden de federatie wedstrijden plaats in Wommels. De schooljongens Jelle Sieperda, Jente Schraa en Gerbrand Kramer pakten maar even mooi de tweede prijs. De pupillenjongens Milan vd Weg, Luuk Meier en Johan Gaastra behaalden de eerste prijs in de verliezersronde. Rixt Wijnia kaatste voor de meisjes in IJsbrechtum en nam de krans mee naar Wommels.

 

Er wordt alweer actief gekaatst door de jeugd, hierbij de uitslagen van de afgelopen weekenden.

Dit jier is der in (opfris)kursus foar klubskiedsrjochters. De kursus is op 9 maaie om 19:30 en sil plakfine yn De Skoalleseize te Easterein.